Selskabet for Dansk Jødisk Historie blev stiftet i 1980.

Selskabets formål er at styrke interessen for dansk jødisk historie gennem formidling af viden og forskning på området ved at afholde 4-6 medlemsarrangementer om året, at udgive et tidsskrift, at bistå medlemmerne med adgang til viden, råd og vejledning, herunder på det genealogiske område, samt at støtte Dansk Jødisk Museum.

Selskabet samarbejder med Dansk Jødisk Museum og med andre foreninger om arrangementer af fælles interesse.

I 2013 fusionerede Selskabet for Dansk Jødisk Historie (SDJH) og Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS), således at den af JGS opbyggede Dansk Jødisk Genealogisk Database nu er tilgængelig for alle selskabets medlemmer, der har en e-mail adresse. Ligeledes er den af JGS i 2008 udgivne Bibliografi for Jødisk Historie og Genealogi tilgængelig her.

Selskabet for Dansk Jødisk Historie er medlem af Dansk Historisk Fællesråd.og af International Association of Jewish Genealogical Societies.

For oplysninger, tilmelding til arrangementer og indmelding er du altid velkommen til at kontakte os på: kontakt@sdjh.dk.

Indmeldelse kan ske her.

Selskabets vedtægter

Selskabet har i dag ca. 250 medlemmer.