Indmeldelse i Selskabet for Dansk Jødisk Historie kan ske ved

  • at udfylde og sende nedenstående skema med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
  • indbetale kontingentet (300 kr) på Danske Bank Reg.nr. 1551 konto nr. 6730736.

Selskabets medlemmer med e-mailadresse har adgang til Dansk Jødisk Genealogisk Database.

Når kontingentet er modtaget vil sidst udkomne nummer af RAMBAM blive tilsendt.

Oplysning om betaling fra udlandet:
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK80 3000 0006 7307 36