Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS) blev stiftet i 2004 med det formål at øge interessen for jødisk genealogi og slægtshistorie ved gennem møder, workshops og nyhedsbreve at muliggøre udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og kontakt mellem medlemmerne. Målgruppen var alle, der interesserede sig for eller arbejdede med jødisk slægtsforskning og -historie – erfarne såvel som nybegyndere.

Navnet Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark blev valgt i stedet for ikke Dansk Jødisk Genealogisk Selskab for at understrege, at det ikke kun drejede sig om forskning i Danmark. Jødisk slægtsforskning og -historie er ifølge sin natur i bogstavelig forstand grænseoverskridende, og arbejdsområdet for jødisk slægtsforskning må derfor være hele verden. Derfor havde JGS et nært samarbejde med såvel nationale som internationale foreninger og institutioner med samme interesseområder.

Takket være bibliotekar Merete Carstens udgav JGS-Danmark i 2008 Bibliografi for Jødisk Historie og Genealogi. Bibliografien består først og fremmest af litteratur om slægter og enkeltpersoner. Dertil kommer den jødiske historie, specielt, når den adskiller sig fra landenes historie.

Størstedelen af den litteratur der er udkommet siden 2. verdenskrig, handler om holocaust, – og derfor er det blevet fravalgt, da slægtsforsknings litteraturen ville drukne. Heller ikke litteratur om staten Israel eller antisemitisme er medtaget, med mindre det også handler om jødiske slægter eller enkeltpersoner. I tvivlstilfælde, er titlen med. Skønlitteratur er heller ikke med. Titler som tydeligvis er meget overfladiske er også udeladt. F.eks. en bog på 48 sider, som handler om jødernes historie fra tidernes morgen til vore dage.

Ved generalforsamlingen 2013 besluttedes det at nedlægge JGS, da ingen ønskede at påtage sig formandsrollen, og i stedet blive en del af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, da slægtsforskning og historie hører uløseligt sammen. Fem af JGS’s bestyrelsesmedlemmer blev indvalgt i Selskabet for Dansk Jødisk Histories bestyrelse ved Selskabets generalforsamling 2013. Jødisk slægtsforskning er derfor nu en underafdeling af Selskabet for Dansk Jødisk Historie. I 2021 blev der oprettet en “historikergruppe”, som også tager sig af slægtsforskning.

Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS-Danmark) har fra sin start i 2004 været tilknyttet International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS), dette medlemskab er nu overdraget til Selskabet for Dansk Jødisk Historie. IAJGS blev dannet i 1980 og har i dag omkring 100 jødisk genealogiske selskaber rundt omkring i verden. Siden 1981 har IAJGS afholdt internationale konferencer af meget høj standard. Man kan følge med på Future IAJGS Conferences.

JGS-Danmark har fra sin start haft et tæt samarbejde med JewishGens specialgruppe for Danmark. Mange af de databaser, der allerede findes på – og er frit tilgængelige fra – Scandinavia SIGs website, vil være af interesse for, dem er søger oplysninger om slægten i Skandinavien. JGS-Danmark og Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie e.V. (JGS-Hamburg) har også haft et tæt samarbejde, der naturligvis udspringer af de tætte forbindelser, der gennem alle årene har været mellem jødiske familier i Danmark og i Nordtyskland (fx. Altona, Rendsburg, Wandsbeck m.fl.). Der har været afholdt fællesmøder mellem de to selskaber – skiftevis i Tyskland og Danmark, senest i Hamburg.

JGS-Danmark blev optaget som medlem i Dansk Historisk Fællesråd fra 1. januar 2005, og dette medlemskab er nu også overtaget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.