22. januar 2019 kl. 19:00 i Det Jødiske Hus

Selskabet for Dansk Jødisk Historie i samarbejde med Selskabet for Arbejderhistorie
indbyder til foredrag:
Gerson Trier (1851-1918): revolutionær socialist, intellektuel og jøde
Ved dr.phil. Hans-Norbert Lahme

Den 22. december 1918 døde Gerson Trier, 67 år gammel. Trier var mag.art. i fransk og kemi. Efter nogle år i Paris og i London, hvor han blev ven med Friedrich Engels, blev han, sammen med sin mangeårige kampfælle Nicolaj L. Petersen en af de mest fremtrædende personligheder på den socialistiske venstrefløj i Danmark. Han blev ekskluderet af Socialdemokratiet for at kritisere partiets reformsøgende kurs og var i 1890 medstifter af Det Revolutionære Socialistiske Arbejderparti (RSAP). Trier var initiativtager til Folkeuniversitetet og meget aktiv i arbejderdannelsen, hvor han underviste blandt andet i socialismens historie og teorier.

Hans-Norbert Lahme er historiker, MA fra universitet i Tübingen og dr.phil. fra Odense Universitet i 1982. Hans nye bog om RSAP forventes udgivet i januar.  Lahme er efter mange års virken som konsulent for et stort dansk ingeniørfirma nu bosat i Livingstone/Zambia. Som en ekstragevinst vil han efter foredraget fortælle om det hedengangne jødiske liv i den afrikanske by.

Tilmelding pr. mail til Allan Falk [mailto:allan@falk.to] senest d. 20/1-2019

 

19. marts 2019 kl.19:00 i Det Jødiske Hus

Jøder i København 1780 – 1834

Ved Otto Bendixen

Under Napoleonskrigene for 200 år siden var Danmark et tilflugtssted for mange jøder. Samtidig hentede man også ofte sin hustru i udlandet som f. eks. i Tyskland og Polen.

Danskerne var i modsætning til mange andre lande ikke direkte fjendtlige over for jøder, men man registrerede alligevel jøderne og især de jøder, som ikke var født i Danmark. Derfor findes der på Københavns Stadsarkiv og Rigsarkivet mange fortegnelser over jøder, så man i nogle tilfælde kan finde flere oplysninger om jøder end om andre danskere. Foredraget vil derfor klarlægge oprindelsen til forskellige jødiske slægter.

Da Otto Bendixen selv har jødiske aner og har dyrket slægtsforskning i mange år, har han dels fundet oplysninger om sin egen slægt men også oplysninger om mange andre jøder, som har interesse for andre end ham selv og som i dag er indlagt i Dansk Jødisk Genealogisk Database.

Tilmelding pr. mail til Allan Falk [allan@falk.to] senest d. 17/3-2019