Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies har til formål at fremme jødiske studier i Skandinavien ved at udgive videnskabelige artikler og dokumenter og udarbejde bibliografier. Tidskriftet er tværfagligt og dækker en lang række forskningsområder indenfor hvilke der forskes i jødiske emner.

Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies blev oprettet i 1975 og var de følgende årtier det førende akademiske tidsskrift på området, velanskrevet ikke kun i de nordiske lande men også af internationale forskere.

Nordisk Judaistik udgav 26 bind mellem 1975 og 2008. På grund af manglende finansiering og medarbejdere, lå arbejdet stille men blev genoplivet i 2016 som et frit tilgængeligt e-tidsskrift. Det er målet, at alle tidligere trykte bind  vil blive digitaliseret og tilgængelige på hjemmesiden.

For øjeblikket udgives tidsskriftet af Donner Institute for Research in Religious and Cultural History i Åbo, Finland.