PRESSEMEDDELELSE, 5/12-2019

Syddansk Universitet nu partner med Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (Yale University, USA)


Interview med Laurel Vlock og Jolly Z.

Yale University’s Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies har valgt Syddansk Universi-tetsbibliotek som sin danske partner. Arkivet rummer ca. 4.500 videointerviews (i alt over 12.000 timers videooptagelser, de første fra 1979). Det blev oprettet i 1981. Hidtil skulle man til Yale Univ. i New Haven, Connecticut, USA for at benytte det. Efter endt digitalisering åbner arkivet nu for online-adgang gennem partnerinstitutioner i en række lande. Yale har valgt Syddansk Universitet på grund af det aktive miljø, der findes her omkring forskning i og formidling af Holocaust. Stephen Naron, direktøren for Fortunoff Video Archive, besøger SDU den 18. december. Han vil introducere lærerne på Historie til de nye kildemuligheder, som ligger i Fortunoffs samling af videointerviews. I en workshop for historiestuderende vil han demonstrere de mange lag i disse interviews og hvordan man kan bruge dem til opgaver og specialer. Og han er hovedtaler ved et offentligt møde om ”Holocaust i videointerviews”, arrangeret af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier. Det foregår kl. 17.30-20.00 med bibliotekschef Bertil Dorch som mødeleder. Stephen Naron vil fortælle om Fortunoff-arkivets oprindelse og udvikling og dets førende rolle i udviklingen af teori og metode indenfor Oral History. Mødet finder sted i auditorium U20. I 1979 begyndte TV-produceren Laurel Vlock sammen med psykiateren Dori Laub og litteratur-forskerne Geoffrey Hartmann og Lawrence Langer at optage livshistoriske interviews med overlevende fra det nazistiske folkedrab på jøderne 1933-45. De ønskede at sikre almindelige menneskers fortællinger for eftertiden og at fastholde, hvordan historierne blev fortalt, så både forskere og almindelige seere bedst muligt kan forholde sig til de overlevende, deres personlige tanker og følelser. Så disse interviews er ikke kun enestående kilder til grusomhederne og den samfundsmæssige sammenhæng, de udspillede sig i; de siger også meget om tiden før jøde-forfølgelsen satte ind, og om de overlevendes senere liv, traumer og forsøg på at finde mening i det, der skete. Fortunoff-interviewene dokumenterer både ofrenes oplevelser under nazismen og de skiftende faser, der har været i efterkrigstidens måde at erindre og tale om Holocaust på. Så de kan bruges som kilder til historien og til undersøgelse af historiebrug og kollektiv erindring, tillige med psykologi (identitet, trauma og bearbejdning), religion og efterkrigstidens samfundsudvikling og sprog, især i USA. Udover jødiske Holocaust-overlevende rummer samlingen interviews med mennesker, der blev forfulgt som politiske modstandere af nazismen eller som ”sigøjnere”, samt med frihedskæmpere, mennesker, der reddede jøder, og allierede soldater, der var med til at befri koncentrationslejrene. Betydningen af at aflægge vidnesbyrd går som en rød tråd igennem Fortunoff-interviewene: mange overlevende var taknemmelige for at få mulighed for at fortælle deres personlige historier og begejstrede for, at deres vidnesbyrd kunne benyttes af forskningen. Der er offentlig adgang til databasen fra Syddansk Universitetsbiblioteks afdelinger i Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg. Se adresser og åbningstider på bibliotekets hjemmeside https://www.sdu.dk/da/bibliotek. Bemærk venligst, at det kun er tilladt at citere fra eller referere til videoer i databasen med forudgående skriftlig tilladelse. Nærmere oplysninger om Stephen Narons besøg og arrangementerne den 18. december: https://sdjh.dk/events/holocaust-i-video-interviews/ samt om det syddanske Netværk for Nazisme- og Holocauststudier: https://www.sdu.dk/da/nnhs Besøg Fortunoff Video Archive’s hjemmeside: https://fortunoff.library.yale.edu/