Selskabet for Dansk Jødisk Historie udgiver årsskriftet RAMBAM

Tidsskrift for Dansk Jødisk Historie, kaldet “Det lille blå”, blev udgivet fra 1980-1991, derefter blev tidsskriftet udvidet og derefter kaldet RAMBAM, som er blevet udgivet siden 1992.

Herudover har Selskabet for Dansk Jødisk Historie udgivet en række bøger.

Efter fusionen med JGS-Danmark er den bibliografi, som JGS-Danmark udgav, samt JGS-Danmarks nyhedsbreve, JGS-NYT, tilgængelige her på Selskabet for Dansk Jødisk Historie hjemmeside.