The International Institute for Jewish Genealogy (IIJG) blev startet i 2004 af en international gruppe af fremtrædende jødsiske genealoger. I januar 2006 indviede lokalerne i Israels statsbibliotek.

IIJGs formål er primært at fremme jødisk genealogis status inden for jødiske studier, først og fremmest gennem undervisning og forskning.

I de sidste tretten år har IIJG gjort betydningsfulde fremskridt bl.a. har IIJG gennemført 20 banebrydende forskningsprojekter med henblik på at udvide horisonten for og anvendelsesområdet af jødisk genealogi.