Det kongelige Biblioteks judaistiske samling omfatter hovedsageligt håndskrifter og trykte bøger på hebraisk og jiddisch, og i mindre omfang på ladino, judaeo-arabisk og andre jødiske sprog. Samlingerne dækker primært religion, historie, kulturhistorie og sprog i vid forstand. Derudover indgår en mindre samling bøger og tidsskrifter på vesterlandske sprog, trykt før 1950.

Overrabbiner og professor David Simonsen (1853-1932), hvis bogsamling og arkiv blev erhvervet af Det kongelige Bibliotek i 1932, var igennem mere end tres år en central skikkelse i det københavnske jødiske miljø. Ud over de trykte værker, indeholdt David Simonsens samlinger også en håndskriftssamling omfattende ca. 190 håndskrifter.  De værker, som indgår i denne samling, dækker 15 sprog og 20 ophavslande, og er alle tilgængelige i digitale faksimile-udgaver. For mere om samlingen og de digitale udgaver, se David Simonsens Håndskrifter – en introduktion.

David Simonsens Arkiv afspejler hans position, ikke kun i det danske kulturliv, men også i den internationale forskningsverden. Hans omfattende korrespondance med rabbinerkolleger viser hans brede kontaktflade med den religiøse og politiske udvikling, og hans videnskabelige korrespondance giver et godt indblik i den videnskabelige debat inden for studiet af jødedommen, islam og kristendommen fra slutningen af 1870’erne indtil hans død i 1932. Hans omfattende filantropiske virksomhed i ind- og udland har også sat sig tydelige spor i arkivet, hvor både hjælpeorganisationers og enkelte, “almindelige” menneskers behov tydeligvis har optaget ham. Brevene er delvist gjort tilgængelige som digitale faksimileudgaver (med start i april 2011); for de endnu ikke udgivne dele er Korrespondentlisten (2006) er foreløbig den bedste mulighed for søgning.