Selskabet for Dansk Jødisk Historie blev stiftet i 1980 og formidler viden om dansk jødisk historie, kultur og genealogi.

I 2013 fusionerede Selskabet for Dansk Jødisk Historie og Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS), således at den af JGS opbyggede Dansk Jødisk Genealogisk Database nu er tilgængelig for alle selskabets medlemmer, der har e-mail adresse. Ligeledes er den af JGS i 2008 udgivne Bibliografi for Jødisk Historie og Genealogi  og i øvrigt alt, der er at finde på JGSs hjemmeside, nu tilgængeligt på her.

Der arrangeres ca. 4-6 foredrag og arrangementer om året. Selskabet indgår løbende arrangementssamarbejder med andre kulturforeninger.

Selskabet udgiver årsskriftet RAMBAM i november-december måned.

Selskabet for Dansk Jødisk Historie er medlem af Dansk Historisk Fællesråd.
Selskabet for Dansk Jødisk Historie er medlem af International Association of Jewish Genealogical Societies.

For oplysninger, tilmelding til arrangementer og indmelding er du altid velkommen til at kontakte os på: kontakt@sdjh.dk.

Indmeldelse kan ske her.

Selskabets vedtægter

Selskabet har i dag ca. 250 medlemmer.