RAMBAM

RAMBAM er et fagvidenskabeligt tidsskrift omhandlende dansk jødisk historie inden for områderne kunst, kultur, litteratur og politik. Tidsskriftet bringer original forskning, debatfora, personberetninger og genealogiske fund samt anmeldelser med rod i en dansk jødisk kontekst. Artiklerne er fagvidenskabelige, men skrevet i en populærvidenskabelig tone.

RAMBAM har en skarp faglig fokusering på dansk jødisk historie og er rigt illustreret med fotografier, malerier og tegninger. Tidsskriftet bringer med stolthed sjældne fotografier samt arkivmateriale og har et godt samarbejde med andre kulturinstitutioner.

RAMBAM udkommer en gang årligt i december måned.

Hvis nogle undrer sig over navnet, RAMBAM, kan man læse her om personen Rambam – også kendt som Maimonides.

Rambam modtager gerne uopfordrede manuskripter til artikler. Artiklens emne skal relatere sig til tidsskriftets fagområde: dansk jødisk kultur og forskning. Videnskabelige artikler underkastes fagfællebedømmelse. Redaktionen beslutter, om en artikel skal bedømmes af tidsskriftets fagpanel. Du kan ved indsendelsen af manuskriptet tilkendegive, om du ønsker at få den fagfællebedømt. Artikler, der fagfællebedømmes, skal leve op til følgende kriterier:

  • Artiklen skal bidrage med ny viden eller nye problemstillinger inden for fagområdet.
  • Artiklen skal være veldokumenteret med tydelige og korrekte henvisninger til relevant faglitteratur samt korrekt kildeanvendelse.
  • Artiklen skal være veldisponeret, og der skal være en klar sammenhæng mellem problemformulering, argumentation og diskussion/konklusion.
  • Artiklen skal være formuleret på en letforståelig måde, som gør indholdet tilgængeligt for tidsskriftets læsere.
  • Artiklen skal udformes ifølge de retningslinjer, som står beskrevet i tidsskriftets style sheet.

Artikler, som skal fagfællebedømmes, sendes til en anonym bedømmer, som læser artiklen og udarbejder en indstilling til redaktionen samt en vurdering, som du får tilsendt.

Fagfællebedømte artikler i Rambam markeres med tegnet PR øverst på første side.

Download RAMBAMs style sheet her.

Tidligere numre af RAMBAM er ved at blive digitaliseret. En række artikler er allerede nu digitaliserede og tilgængelige som gratis e-artikler via tidsskrift.dk.