Bibliografi for Jødisk Historie og Genealogi

Bibliografi for Jødisk Historie og Genealogi  (Udgivet i 2008)

Denne bibliografi for jødisk slægtsforskning består først og fremmest af litteratur om slægter og enkeltpersoner. Dertil kommer den jødiske historie, specielt, når den adskiller sig fra landenes historie.

Størstedelen af den litteratur der er udkommet siden 2. verdenskrig, handler om holocaust, – og derfor har jeg valgt ikke at tage den med, da slægtsforskningslitteraturen ville drukne. Heller ikke litteratur om staten Israel eller antisemitisme er medtaget, med mindre det også handler om jødiske slægter eller enkeltpersoner. I tvivlstilfælde, er titlen med. Skønlitteratur er heller ikke med. Titler som tydeligvis er meget overfladiske er også udeladt. F.eks. en bog på 48 sider, som handler om jødernes historie fra tidernes morgen til vore dage.
Nogle af titlerne er fremkommet ved modtagne oplysninger, men størsteparten en kommet til ved søgninger i diverse bibliografiske databaser. I nogle tilfælde, har det ikke været muligt at verificere en opgivet titel, og de poster er forsynet med en *.