Dansk-jødisk genealogisk database

Databasen, der ejes og vedligeholdes af Allan Falk, tilstræber at omfatte alle dansk-jødiske slægter, også sent indvandrede slægter, samt deres forslægter i udlandet.

Indholdet af databasen

Databasen er baseret på en lang række trykte og maskinskrevne stamtavler og andre værker samt oplysninger fra enkeltpersoner, der henvises til afsnittet “Om Databasen”. Selvom databasen således i vidt omfang omfatter personer, der allerede er kendte fra diverse stamtavler, indebærer digitaliseringen, at man kan se familiesammenhænge på tværs af stamtavlerne. Databasen vedligeholdes løbende af Allan Falk, og versionen på nettet bliver opdateret fra tid til anden. Hvis medlemmer i øvrigt har tilføjelser eller rettelser til databasen, hører vi meget gerne fra dem.

Det skal understreges, at der selvfølgelig uvægerligt vil være fejl og mangler i en så omfattende database. Hvis der er en vis usikkerhed om en bestemt genealogisk sammenhæng, er det som regel noteret i noterne. For så vidt må vi opfordre medlemmerne til også at læse “det der står med småt”.

Link til eksterne databaser

Databasen linker til forskellige andre, eksterne databaser. Det vil sige, hvis en person i den genealogiske database også er beskrevet i en af de eksterne databaser, vil der ved personen blive vist en link, som den besøgende kan klikke på.

De omfattede eksterne databaser er i øjeblikket:

  1. Den epigrafiske database af Steinheim-intituttet vedrørende gravsten i Königstrasse i Altona.
  2. Den epigrafiske database af Steinheim- instituttet vedrørende gravsten i Battonnstrasse i Frankfurt am Main.
  3. En ny, fotografisk database vedrørende mosaiske begravelser i Danmark indtil 1886. Når man logger ind på den genealogiske database, vil der også være adgang til fotografier af gravsten i fuld kvalitet (typisk af en størrelse mellem 5-10 MB). Ellers vises fotos kun i en noget lettere og “tarveligere” kvalitet.

Arkivloven, persondataloven m.m.

Offentliggørelsen af databasen overholder, også selvom den er forbeholdt et lille eksklusivt publikum, naturligvis arkivloven og persondataloven.

Sådan får du adgang

Webadressen på den genealogiske database er http://tom.brondsted.dk/djgdb. I 2. linje på websiden er der link, hvor man kan logge ind. Her skal man indtaste sin e-mailadresse samt password og trykke “send”.

God fornøjelse. Som sagt modtager vi meget gerne rettelser og tilføjelser til databasen.