Personen RAMBAM

Rambam er navnet på tidsskriftet for Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Efter selskabets stiftelse i 1980 udgav selskabet et lille skrift, der simpelthen hed Tidsskrift for Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Men fra 1991 fik dette tidsskrift nyt lay out og navnet Rambam med undertitlen Tidsskrift for jødisk kultur og forskning.   Navnet Rambam lyder måske lidt mystisk, men det har nu en meget konkret tilknytning til jødisk historie, for det er en af de navne, som den jødiske filosof Mosheh ben Maimon alias Moses Maimonides brugte. Maimon blev regnet for en af de største jødiske begavelser i middelalderen og hans liv blev eventyrligt. Han var født i Cordoba i Spanien i 1135 og var både religiøs lærd, læge og filosof. Idag mindes han både i Spanien og i jødiske menigheder, som en af historiens store skikkelser. Han anerkendes som en af datidens største lægekapaciteter, men det er ikke mindst hans store værk om fortolkning af lovene i Det gamle testamente, som han beskrev i Misneh Torah. Denne bog regnes stadig som et standardværk i jødedommen.   Vi ved temmelig meget om hans liv, for flere af hans breve er fundet. Han var født ind i en rabbinsk familie. På grund af forfølgelse under det muslimske regime i Spanien måtte hans familie flytte rundt og var snart i Sydspanien og snart i Nordafrika. Han studerede på en nordafrikansk universitet og skrev testamentlige kommentarer i årene 1166-1168. Derefter rejste han til det hellige Land med to af sine sønner, før han i 1168 slog sig ned i Ægypten i Fustat, der er en forstad til Cairo. Her blev han snart en meget anset mand på grund af sin lærdom og økonomisk gik det også familien godt. Han blev således åndelig leder af de ægyptiske jødiske menighed og hoflæge for sultan Saladin. Hans skrifter om medicin blev standardværker for generationer af læger. En del af formuen tabte familien dog, da hans bror under en handelsrejse til indien gik ned med skibet. Vi kender hans hjertegribende brev om sin hjertesorg efter broderens død.   Fra denne frugtbare periode kender man to hovedværker fra hans hånd, nemlig Mishnah Tora, der er skrevet på hebraisk, der henvender sig til troende jøder for at fortælle, hvordan man skal leve. Den anden er More Nevuchim (Lærer for de vildfarne), hvor han henvendte sig til uddannede jøder men på arabisk med hebraiske bogstaver.   Han førte desuden en omfattende korrespondance og en del breve er fundet i den såkaldte Geniza på loftet i Ben Ezra-synagogen i Cairo.   Maimon døde i 1204 og man antager at hans legeme blev ført til Tiberias sø, hvor man mener, at hans grav er. Andre hævder, at hans grav er i Ægypten. Hans søn Avraham blev også en agtet rabbiner. I Cordoba i Spanien har man mindet ham med en statue.